All sadree song lyric show in hear.
Thanks for search our website

Manwa re kaleo tani bhaona lyric

मनोवा रे .... करलेउ तीन भावनाको0 . चाइर दिन केर जिन्दगानी हैं सेहो न कभी अपना मनोवा रे ... - 2 1 . { जाइत पाइत बड़ छोट केर भेद…

Continue Reading Manwa re kaleo tani bhaona lyric