Chairo kora Prabhu kar sadri song lyric

( Chairo kora Prabhu kar

Sundar sristi ahe re ) -2

{ Awa bhaya awa Bahin

Jhuim Naich lewa

Okre gun gan kara sobhe

Hai re Okre gun gan kara sobhe }-2

( Chairo kora Prabhu kar

Sundar sristi ahe re ) -2

1 ( Jhuim Jhuim kar Badal

Ghar gathe

Khet khalhan , lah laha the

Okre mahima kara the

oh! re , Okre mahima kara the ) – 2

{ Awa bhaya awa Bahin

Jhuim Naich lewa

Okre gun gan kara sobhe

Hai re Okre gun gan kara sobhe }-2

2 { pahar parvat muskura the

Jingura bhi hai git gava the

Okre mahima kara the

Oh! re Okre mahima kara the } – 2

{ Awa bhaya awa Bahin

Jhuim Naich lewa

Okre gun gan kara sobhe

Hai re Okre gun gan kara sobhe }-2

( Chairo kora Prabhu kar

Sundar sristi ahe re ) -2

{ Awa bhaya awa Bahin

Jhuim Naich lewa

Okre gun gan kara sobhe

Hai re Okre gun gan kara sobhe }-2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *